Wat is asbest?


 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die uit de bodem worden gewonnen. De bekendste vormen zijn chrysotiel, amosiet en crodcidoliet, oftewel wit, bruin en blauw asbest. De toepassingen zijn legio vanwege de goede eigenschappen van het materiaal. Het is goedkoop, onbrandbaar, sterk en daardoor goed toepasbaar in bijvoorbeeld brandwerende materialen en ter versterking van cementgebonden platen. Tot 1993, toen werd asbest verboden. Men treft het materiaal dan ook voornamelijk aan in de woningen van ca. 1940 tot 1993, maar het kan ook in hebouwen van voor of na die tijd voorkomen. Het materiaal is dan bijvoorbeeld voor renovatie- of reparatiewerken gebruikt.Het materiaal is inmiddels verboden, omdat het bij inademing op korte termijn asbestose (stoflongen) veroorzaakt en op de lange termijn ( 20-30 jaar) longkanker of mestothelioom (kanker aan het longvlies). Het gaat hier om vezels die vrijkomen uit het materiaal van een specifieke lengte. Deze vezels zijn echter niet zichtbaar!