Overzicht van de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis.

 

Deze producten kunnen door middel van visuele inspectie als 'verdacht asbesthoudend' worden herkend.

Alleen door analyse kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke asbestsoorten zijn toegepast

 

Asbestcement - producten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden vorm voorkomt

Waar aan te treffen

Mate waarin toegepast

Uiterlijk

Asbestcement, vlakke plaat

Gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen

Vaak

Grijze plaat 3 tot 8 mm dik, met vaak ’wafelstructuur’ een kant

Asbestcement, vlakke gevelplaat

Decoratieve buitengevels, galerij

Vrij algemeen in flats

Als vlakke plaat, aan een kant gekleurd geëmailleerd of gespoten coating

Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal

Bij kachels of CV- installatie, ventielatiekanalen

Vaak

Rond of vierkant kanaal, verder als vlakke plaat

Asbestcement, bloembak

Zowel buiten als binnen, balkons

Vaak

In diverse vormen, verder als vlakke plaat, meestal dunner dan betonnen bak

Asbestcement, golfplaat

Daken van schuren en garages

Vaak

Als golfplaat, in diverse diktes

Asbestcement met cellulosevezel (asbestboard)

Alleen geschikt voor binnentoepassingen, aftimmeringen, inpandige kasten

Soms

Geelbruine, dunne plaat, lijkt op hardboard

Asbestcement dakleien

Imitatieleien

In Nederland weinig toegepast

Vlakke plaatjes, aan een zijde gecoat

Asbestcement, standleidingen

Afvoer toilet

Vaak

Als luchtkanaal, maar dikker

Asbestcement, imitatiemarmer

Vensterbanken en schoorsteenmantels

Soms

Als marmer, in breuk- of zaagvlakken zijn dunne witte vezels zichtbaar

 

De aanduiding 'hechtgebonden' geld voor het nieuwe product. Door slijtage kan hecht -gebonden van deze producten in de loop der tijd afnemen bijv.

Waar aan te treffen

Mate waarin toegepast

Uiterlijk

Afdichtkoord

Afdichting schoorstenen, kachelruitjes, en -deurtjes in CV- ketels, gashaarden en allesbranders

Regelmatig

Wit tot vuilgrijs pluizig koord

Asbesthoudend stucwerk

Op (vochtige) muren en plafionds

Nauwelijks

Vezelige korrelstructuur

Brandwerend board

Onder CV-ketels, wanden CV-kast, stoppenkast, plafonds, trapbschot

Regelmatig, vooral in flats en grotere complexen

Lichtbruin tot geel, zachtboardachtig

Asbestkarton

Bekleding zoldering

Weinig

Lichtgrijs, kartonachtig

Asbestplaatje

Vlamverdeler

Wordt soms nog in keukens aangetroffen

Grijs, kartonachtig in metalen frame

Wonderplug

Doe-zelf-materiaal

Soms

Mengsel van losse asbestvezels en gips

Hittebestendige elektrische isolatie

Strijkijzers of broodroosters

Soms

Grijs, kartonachtig

Vinylzeil met asbesthoudende onderlaag

Keukens, trappen,enz. geproduceerd voor 1980

Zeer vaak

Zeer divers, alleen te herkennen door analyse onderlaag

Bron: ´Asbest in en om het huis´ Uitgave van de ministeries van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Sociale Zaken en Werkgelegenheid