Wat te doen als u vermoed dat u asbest in uw huis en/of bedrijfspand hebt?


 

Om te beginnen: begin nooit zelf zomaar te slopen. Informeer eerst bij de gemeente of u het materiaal zelf mag slopen, dan wel dat u een ge- certificeerd bedrijf moet inschakelen. In sommige gevallen (max. 30 m2 golfplaat en bijvoorbeeld een asbest- houdende bloembak) mag u het materiaal zelf weghalen en afvoeren in dubbel verpakt plastic voorzien speciaal opdruk. Het materiaal wordt dan door de gemeente ingezameld.

 

Dus niet zo !!!!

 

 

Wanneer u een gecertificeerd bedrijf moet inschakelen, let er dan op dat dit een bedrijf is dat een KOMO procescertificaat heeft voor algemeen asbestverwijderend volgens Beoordelingsrichtlijn BRL 5050. Harold van Putten B.V. is zon gecertificeerd bedrijf.

Niet in alle gevallen hoeft er te worden gesaneerd. Het is in ieder geval niet verplicht, behalve wanneer het gaat om spuitasbest. Dat is een materiaal dat in kruipruimten nog wel eens werd toegepast als isolatiemateriaal rond leidingen. Het is erg losgebonden waardoor er veel vezels vrij kunnen komen en daardoor dus ook erg gevaarlijk. Het is verstandig ook te saneren wanneer het materiaal dusdanig verouderd is dat er veel vezels vrij kunnen komen. Of wanneer u voornemens bent bewerkingen aan het materiaal te verrichten, bijvoorbeeld bij een verbouwing. Afschermen kan in sommige gevallen een oplossing zijn, wanneer de sanering dusdanige problemen of hoge kosten met zich meebrengt dat verwijderen op dat moment geen goede optie is. Hierbij wordt het probleem wel naar de toekomst verschoven!

Wanneer u twijfelt, vraag dan Harold van Putten, hij kan voor u een monster voor laten analyseren en een saneringsadvies geven.